PRIVACYBELEID

 

Wij geven om de privacy van de gebruikers van onze website en doen er alles aan om de informatie die gebruikers met ons delen te beschermen en zetten ons volledig in om uw informatie te beschermen en te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Dit privacybeleid beschrijft onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie via onze digitale eigendommen (de services) wanneer u de services opent vanaf uw apparaat.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door voordat u toegang krijgt tot of gebruik maakt van een van onze services en zorg ervoor dat u onze praktijken met betrekking tot uw informatie volledig begrijpt.

Als u dit privacybeleid leest en volledig begrijpt, en bezwaar blijft maken tegen onze praktijken, dient u onmiddellijk al het gebruik van onze digitale eigendommen en diensten te staken.

Door onze services te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid en uw voortdurende gebruik van de services houdt in dat u dit privacybeleid en eventuele wijzigingen daarin accepteert.

 

In dit privacybeleid vindt u uitleg over de volgende vragen:

 • Hoe Wix informatie beschermt

 • De informatie die we verzamelen

 • Hoe lang wordt de informatie bewaard

 • Hoe we informatie verzamelen

 • Waarom we de informatie verzamelen

 • Met wie we informatie delen

 • Cookies

 • Minderjarigen

 • Wijzigingen of updates van het privacybeleid

 

HOE WIX INFORMATIE BESCHERMT

 

De hostingservice voor onze digitale eigendommen biedt ons het online platform waarmee we de service aan u kunnen leveren.

Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevens-, database- of algemene opslagtoepassingen van onze hostingprovider.

Het slaat uw informatie op beveiligde servers op achter een firewall en biedt veilige HTTPS-toegang tot de meeste van zijn services.

 

DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

 

De informatie en gegevens over onze klanten zijn nodig voor het beheer en de uitvoering van bestellingen en de commerciële relaties.

Het is noodzakelijk voor ons om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor onze legitieme belangen als bedrijf, op voorwaarde dat dergelijk gebruik te allen tijde evenredig is en uw rechten op privacy respecteert.

De enige gegevens die wij bewaren hebben betrekking op uw bestellingen en voor het goed uitvoeren van deze bestellingen, in het bijzonder uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.

 

HOE LANG WORDT INFORMATIE BEWAARD

 

We bewaren de informatie die we verzamelen zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen jegens u, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af ​​te handelen.

We kunnen onvolledige of onnauwkeurige informatie op elk moment en naar eigen goeddunken corrigeren, aanvullen of verwijderen.

 

HOE WE INFORMATIE VERZAMELEN

 

We verzamelen informatie wanneer u de Services gebruikt: bijvoorbeeld wanneer u ons vrijwillig informatie verstrekt wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt (bijvoorbeeld door een e-mail te sturen met een opmerking of feedback).

We verzamelen de informatie die u ons verstrekt als u verbinding maakt met onze Services via services van derden, zoals Facebook of Google.

 

WAAROM WIJ INFORMATIE VERZAMELEN

 

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om de Services te leveren en te exploiteren

 • om onze Services te ontwikkelen, personaliseren en verbeteren

 • om te reageren op uw reacties en vragen

 • om onze capaciteiten op het gebied van gegevensbeveiliging en fraudepreventie te versterken

 • om mogelijke schendingen te onderzoeken, voor het respecteren van onze voorwaarden of ons beleid, of om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of overheidsinstanties.

 

MET WIE WE INFORMATIE DELEN

 

We delen of wisselen geen bestanden uit voor commerciële prospectie met andere bedrijven.

Alle gegevens die we verzamelen, blijven bij ons en zullen nooit worden gegeven, verhuurd of verkocht aan een derde partij.

 

COOKIES

 

De navigatiecookies op onze site stellen ons in staat om niet-persoonlijke en anonieme gegevens te verzamelen over de navigatie van bezoekers op onze website.

U heeft de mogelijkheid om uw cookievoorkeuren rechtstreeks in uw internetbrowser aan te passen.

 

MINDERJARIGEN

 

De Services zijn niet bedoeld voor minderjarige gebruikers en we verzamelen geen informatie van kinderen.

We behouden ons het recht voor om op elk moment een bewijs van leeftijd te vragen om ervoor te zorgen dat minderjarigen onze Services niet gebruiken.

Als je reden hebt om aan te nemen dat een minderjarige informatie met ons heeft gedeeld, neem dan contact met ons op zoals hieronder aangegeven.

 

Als u in de EU woont, kunt u:

 • bevestiging vragen dat persoonlijke informatie over u wordt verwerkt of niet, en toegang krijgen tot de persoonlijke informatie die we over u opslaan

 • verzoeken om persoonlijke informatie die u ons op vrijwillige basis rechtstreeks verstrekt

 • verzoeken om rectificatie van uw persoonlijke gegevens die onder onze controle staan

 • verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens

 • bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons

 • verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons

 • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit

 

Houd er echter rekening mee dat deze rechten niet absoluut zijn en mogelijk onderhevig zijn aan onze eigen legitieme belangen of wettelijke vereisten.

 

Als u algemene vragen heeft over de persoonlijke informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken, neem dan contact met ons op zoals hieronder aangegeven.

 

WIJZIGINGEN OF UPDATES VAN HET PRIVACYBELEID

 

Als dit privacybeleid verandert, wordt altijd de meest recente versie op onze website weergegeven.

We raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te bekijken voor eventuele wijzigingen.

Als u de Services blijft gebruiken nadat ons Privacybeleid is gewijzigd, betekent dit dat u deze wijzigingen erkent en ermee instemt en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van dergelijke wijzigingen.

 

CONTACT

 

Als u algemene vragen heeft over de Services of de informatie die we over u verzamelen, of hoe we deze gebruiken, neem dan contact met ons op:

 

Naam:   Ebelina's Fantasy

Adres:   Toul Chignan, Kergal, 56550 Locoal-Mendon, Frankrijk

E-mail:  contact.ebelinasfantasy@gmail.com